NEUROREHA 2022 

VII. ROČNÍK NEUROREHABILITAČNÍHO INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYMPOZIA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Vzdělávací akce pořádaná dle ustanovení § 6 odst. 3 Stavovského předpisu ČLK č. 16 s ohodnocením 9 kreditů.


Sympozium, pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně pod záštitou ČNRS, navazuje na tradici oborově shodně zaměřených konferencí, pořádaných RÚ Kladruby. 

TÉMATA SYMPOZIA:

  • Získaná poškození CNS - multioborová a interdisciplinární spolupráce
  • Neurochirurgie se zaměřením na kraniotraumata - akutní péče, navazující rehabilitace, management
  • Post-COVID syndrom - komplikace, možnosti léčby a následné rehabilitace
  • Robotika a inovativní technologie v neurorehabilitaci - novinky

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

Ing. Andrea Ruprichová
Mgr. Petra Bialková, Dis.
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Dagmar Glosová
Markéta Janošková  

VĚDĚCKÝ VÝBOR:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová, Ph.D., MSc. 
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA 
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Místo konání konference:


12. 10 2022

VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava

www.vsb.cz


13. 10. 2022

Rehabilitační ústav Hrabyně
Hrabyně č. 204
747 67 Hrabyně 3

www.ruhrabyne.cz

PARTNEŘI KONFERENCE: