AKTIVNÍ ÚČAST

AKTIVNÍ ÚČAST


Účastník konference NEUROREHA 2022 má v rámci sympozia možnost registrovat se k aktivní účasti a přednést na některé ze 4 vybraných témat svůj příspěvek. Délka přednášek je stanovena na 10-15 minut. Ostatní formy prezentace společnosti na konferenci naleznete v sekci "NABÍDKA PRO SPONZORY".

TÉMATA SYMPOZIA:

1. Získaná poškození CNS - multioborová a interdisciplinární spolupráce
2. Neurochirurgie se zaměřením na kraniotraumata - akutní péče, navazující rehabilitace, management
3. Post-COVID syndrom - komplikace, možnosti léčby a následné rehabilitace
4. Robotika a inovativní technologie v neurorehabilitaci - novinky

Registrace k aktivní účasti je možná nejpozději do 2. 9. 2022.

Prezentující autor bude o přijetí či nepřijetí příspěvku informován nejpozději do 10. 9. 2022. Autor se zavazuje k účasti na kongresu a prezentaci přednášky v sekci a čase, který bude určen vědeckým a organizačním výborem kongresu.

Vyplněný formulář již nelze znovu editovat. Případné změny nahlaste přímo na e-mail produkční akce lparikova@edsystem.cz.

UPOZORNĚNÍ! Odeslání registrace pro aktivní účast neznamená automatické přihlášení k účasti na konferenci. Pro registraci na konferenci je nutné se přihlásit v klasickém registračním formuláři

TECHNICKÉ INFORMACE K PREZENTACÍM:

Na všech přednáškách bude k dispozici dataprojektor, notebook a prezentér. V průběhu denní části konference bude rovněž přítomen univerzitní technik, kterému předáte před začátkem konference na USB disku své přednášky popř. prodiskutujete s ním své technické požadavky k prezentaci. 

Vaši prezentaci uložte v MS PowerPoint ve formátu *.ppt nebo *.pptx, 4:3 nebo 16:9. V rámci prezentace doporučujeme používání pouze základních fontů MS Windows (Arial, Times New Roman, Tahoma), obrázky pak ve formátu *.jpg (popř. *.gif, *.tif, *. bmp) v rozlišení do 250 dpi.

Prezentaci uložte na USB disk. Všechna data od jedné prezentace nahrajte do jedné složky. Pokud máte více prezentací, každá bude nahrána v samostatném souboru. Mějte, prosím, připravenou i zálohu na jiném médiu. Prezentaci předejte v den akce přítomnému technikovi před začátkem konference nebo o cateringových pauzách, nejpozději však hodinu před začátkem Vašeho tematického okruhu. Prezentace je třeba zkontrolovat, zda se správně zobrazuje. Po skončení kongresu budou Vaše prezentace k notebooku smazány.

Žádáme všechny přednášející, aby respektovali čas vyhrazený pro jejich prezentaci.