NABÍDKA PRO SPONZORY 

NABÍDKA PRO SPONZORY


V rámci konferenční části sympozia NEUROREHA 2022 dne 12. 10. 2022 nabízíme partnerům několik možností prezentace své společnosti na akci. V případě zájmu o tuto formu účasti, vyplňte nejpozději do 9. 9. 2022 registrační formulář pro partnery akce a zašlete potřebná data či propagační materiály dle pokynů níže.

Po vyplnění a odeslání formuláře Vám do 10 pracovních dnů zašleme souhrnné informace a předpis k platbě partnerského poplatku dle navolených možností.

MOŽNOSTI PARTNERSKÉ ÚČASTI NA KONFERENCI:

Možnosti partnerské účasti na konferenci NEUROREHA 2022 ke stažení v *.pdf formátu ZDE.

FORMÁTY A POKYNY K DODÁNÍ MATERÁLŮ:

  • Podklady pro tisk dodá sponzor v tiskovém *.pdf formátu vč. textů v křivkách (formát A5, na výšku, + 3 mm přesah) nejpozději do 9. 9. 2022 na e-mail produkční akce lparikova@edsystem.cz.
  • Logo společnosti v křivkách (možné formáty *.pdf, *.ai, *.cdr, *.eps, *.swg) zašle sponzor nejpozději do 9. 9. 2022 na e-mail produkční akce lparikova@edsystem.cz.
  • Materiály do reklamních tašek zašle sponzor v nákladu 150 ks nejpozději do 15. 9. 2022 na adresu: Lenka Paříková, eD system a.s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava.

Případné změny ve formuláři nahlaste přímo na e-mail produkční akce lparikova@edsystem.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se již registrovaná společnost nebude moci akce zúčastnit, je třeba tuto skutečnost nahlásit písemně na e-mail produkční akce lparikova@edsystem.cz. V případě řádného omluvení společnosti z účasti, nejpozději však 30 dnů před konáním akce, budou společnosti nejpozději do 14 dnů vráceny vynaložené prostředky na účet uvedený ve formuláři. Při neúčasti písemně neomluvené nebo omluvené ve lhůtě kratší než 30 kalendářních dnů od začátku akce připadá předem zaslaná platba ve prospěch organizátora akce.