O NÁS 

PŘEDSTAVENÍ REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU HRABYNĚ


Rehabilitační ústav Hrabyně je špičkovým zařízením poskytujícím nejlepší možnou péči klientům po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo s onemocněním pohybového ústrojí či nervového aparátu. Historie rehabilitačního ústavu sahá do 50. let 20. století.

Od roku 1976 až do současnosti tvoří ústav 2 areály. První se nachází v Hrabyni a specializuje se na dospělé pacienty s neurologickými a poúrazovými stavy. Druhou částí je detašované pracoviště v Chuchelné zaměřené mimo ortopedických a neurologických diagnóz i na pacienty po amputacích. Společně jsou oba ústavy schopny zajistit péči nejen pro celou oblast Moravy a Slezska, ale i Slovenska.

Příkladné služby s velmi pozitivními výsledky jsou vyhlášeny po celé České republice mezi laickou i odbornou veřejností. Celý komplex je vybaven nejmodernějším zařízením a přístroji. Základem kvalitní, komplexní a nepřetržité péče o všechny klienty je odborný personál, který je ve svém oboru respektován a výborně hodnocen. K dispozici je i specializované sociálně-právní poradenství, které pomáhá zajistit pacientům po rehabilitaci snazší návrat do běžného života.

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu je ústav vyhledáván nejen klienty z regionu, ale celé České republiky.


PŘEDSTAVENÍ ČESKÉ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI


Cílem České neurorehabilitační společnosti je podpora a propagace "Neurorehabilitace", coby nově rozvíjejícího se vědního oboru v ČR. Potřeba tvorby a zavedení koncepce této péče je vyvolána stále se zvyšujícím počtem pacientů, kteří sice v akutní péči např. po traumatu mozku aj. dostanou vysoce kvalifikovanou a velmi nákladnou péči, avšak v postakutní fázi se jim nedostane potřebné intenzivní rehabilitační péče.

Cílem neurorehabilitace je snížit stupeň poškození centrálního a periferního nervového systému a prevence komplikací, přičemž zde vzniká velká potřeba interdisciplinární spolupráce mezi lékařskými i nelékařskými obory. Svou nezastupitelnou roli zde hraje nejen rehabilitační medicína samotná, ale také fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie, sociální práce a také speciálně školená ošetřovatelská péče.

Pacientům, kteří mají ještě zachovaný rehabilitační potenciál, při poskytnutí včasné speciálně sestavené rehabilitační péče dáme šanci na zvýšení potenciálu pro zlepšení funkčních schopností s významným dopadem na kvalitu života.